Persoonlijke interessetest

Waar liggen je interesses? Heb je de goede opleiding gekozen? Welke opleiding zou je kunnen kiezen? Deze korte test is samengesteld als een echte studiekeuzetest, maar is veel beknopter. Je kunt zien voor welk gebied je de meeste belangstelling hebt en hoe je interesses zich tot elkaar verhouden.

Hieronder staan 50 uitspraken. Van elke uitspraak moet je aangeven in hoeverre het je aanspreekt. Dit geef je aan door het rondje aan te klikken met ofwel twee minnetjes als het je echt niets lijkt, één minnetje als het je niet aanspreekt, een plusje als het je wel aanspreekt en twee plusjes als het je zeker aanspreekt.
---+++
een reclame bedenken
tijdplanning maken
met geestelijk gehandicapten op pad gaan
dingen creëren
optimale hypotheek uitzoeken
gestructureerd werken
observeren
kinderen leren lezen
collecteren voor het goede doel
tentoonstelling inrichten
meubels in elkaar zetten
ouderen op reis begeleiden
een congres organiseren
contractonderhandelingen voeren
mensen opvrolijken
situaties analyseren
in een laboratorium werken
planmatig werken
een eigen bedrijf beginnen
onderweg zijn
vergadering voorzitten
illustratie bij een verhaal maken
bemiddelen bij een familieruzie
buiten werken
werken aan natuur en milieu
zelfstandig werken
overtuigen
boodschappenlijst maken
ondernemen
complexe problemen oplossen
anderen mobiliseren
lastige vraagstukken analyseren
uitleg geven
een cd-hoesje ontwerpen
precies werken
belangen behartigen van anderen
in een band spelen
bureau opruimen
een filmscript schrijven
fotowerk in opdracht maken
onderzoeken
nauwkeurig werken
expert zijn
bezig zijn
een raamkozijn schilderen
presentatie over eigen product geven
ergens heel goed in zijn
cartoons tekenen
landschappen schilderen
invloed hebben
met je handen werken
apparatuur bedienen
initiatief nemen
belangrijk zijn voor anderen
voorraadkast inrichten
checklist voor vakantie maken
kennis vergaren
anderen helpen
analytisch werk
iets om handen hebben