Persoonlijke interessetest

Waar liggen je interesses? Heb je de goede opleiding gekozen? Welke opleiding zou je kunnen kiezen? Deze korte test is samengesteld als een echte studiekeuzetest, maar is veel beknopter. Je kunt zien voor welk gebied je de meeste belangstelling hebt en hoe je interesses zich tot elkaar verhouden.

Hieronder staan 50 uitspraken. Van elke uitspraak moet je aangeven in hoeverre het je aanspreekt. Dit geef je aan door het rondje aan te klikken met ofwel twee minnetjes als het je echt niets lijkt, één minnetje als het je niet aanspreekt, een plusje als het je wel aanspreekt en twee plusjes als het je zeker aanspreekt.
---+++
lastige vraagstukken analyseren
vergadering voorzitten
initiatief nemen
invloed hebben
gestructureerd werken
contractonderhandelingen voeren
analytisch werk
ergens heel goed in zijn
met geestelijk gehandicapten op pad gaan
in een laboratorium werken
bureau opruimen
ouderen op reis begeleiden
uitleg geven
tijdplanning maken
cartoons tekenen
precies werken
kinderen leren lezen
belangen behartigen van anderen
fotowerk in opdracht maken
met je handen werken
dingen creëren
een reclame bedenken
tentoonstelling inrichten
een eigen bedrijf beginnen
bemiddelen bij een familieruzie
onderweg zijn
voorraadkast inrichten
een raamkozijn schilderen
checklist voor vakantie maken
mensen opvrolijken
apparatuur bedienen
zelfstandig werken
illustratie bij een verhaal maken
overtuigen
iets om handen hebben
belangrijk zijn voor anderen
een cd-hoesje ontwerpen
presentatie over eigen product geven
in een band spelen
boodschappenlijst maken
ondernemen
onderzoeken
kennis vergaren
expert zijn
anderen mobiliseren
nauwkeurig werken
collecteren voor het goede doel
een congres organiseren
een filmscript schrijven
werken aan natuur en milieu
situaties analyseren
planmatig werken
bezig zijn
observeren
anderen helpen
buiten werken
optimale hypotheek uitzoeken
meubels in elkaar zetten
complexe problemen oplossen
landschappen schilderen