Persoonlijke interessetest

Waar liggen je interesses? Heb je de goede opleiding gekozen? Welke opleiding zou je kunnen kiezen? Deze korte test is samengesteld als een echte studiekeuzetest, maar is veel beknopter. Je kunt zien voor welk gebied je de meeste belangstelling hebt en hoe je interesses zich tot elkaar verhouden.

Hieronder staan 50 uitspraken. Van elke uitspraak moet je aangeven in hoeverre het je aanspreekt. Dit geef je aan door het rondje aan te klikken met ofwel twee minnetjes als het je echt niets lijkt, één minnetje als het je niet aanspreekt, een plusje als het je wel aanspreekt en twee plusjes als het je zeker aanspreekt.
---+++
tijdplanning maken
bureau opruimen
meubels in elkaar zetten
een reclame bedenken
illustratie bij een verhaal maken
complexe problemen oplossen
buiten werken
ergens heel goed in zijn
observeren
vergadering voorzitten
werken aan natuur en milieu
analytisch werk
met geestelijk gehandicapten op pad gaan
cartoons tekenen
uitleg geven
een filmscript schrijven
apparatuur bedienen
in een laboratorium werken
invloed hebben
boodschappenlijst maken
dingen creëren
nauwkeurig werken
lastige vraagstukken analyseren
kinderen leren lezen
precies werken
belangen behartigen van anderen
onderweg zijn
mensen opvrolijken
een eigen bedrijf beginnen
situaties analyseren
overtuigen
belangrijk zijn voor anderen
ondernemen
checklist voor vakantie maken
kennis vergaren
zelfstandig werken
planmatig werken
tentoonstelling inrichten
bezig zijn
iets om handen hebben
een cd-hoesje ontwerpen
onderzoeken
expert zijn
anderen helpen
bemiddelen bij een familieruzie
anderen mobiliseren
initiatief nemen
contractonderhandelingen voeren
gestructureerd werken
collecteren voor het goede doel
presentatie over eigen product geven
optimale hypotheek uitzoeken
fotowerk in opdracht maken
voorraadkast inrichten
in een band spelen
een congres organiseren
met je handen werken
een raamkozijn schilderen
landschappen schilderen
ouderen op reis begeleiden