Persoonlijke interessetest

Waar liggen je interesses? Heb je de goede opleiding gekozen? Welke opleiding zou je kunnen kiezen? Deze korte test is samengesteld als een echte studiekeuzetest, maar is veel beknopter. Je kunt zien voor welk gebied je de meeste belangstelling hebt en hoe je interesses zich tot elkaar verhouden.

Hieronder staan 50 uitspraken. Van elke uitspraak moet je aangeven in hoeverre het je aanspreekt. Dit geef je aan door het rondje aan te klikken met ofwel twee minnetjes als het je echt niets lijkt, één minnetje als het je niet aanspreekt, een plusje als het je wel aanspreekt en twee plusjes als het je zeker aanspreekt.
---+++
een reclame bedenken
complexe problemen oplossen
onderzoeken
een filmscript schrijven
meubels in elkaar zetten
mensen opvrolijken
initiatief nemen
ouderen op reis begeleiden
een eigen bedrijf beginnen
tijdplanning maken
vergadering voorzitten
planmatig werken
collecteren voor het goede doel
belangen behartigen van anderen
onderweg zijn
werken aan natuur en milieu
iets om handen hebben
uitleg geven
kinderen leren lezen
kennis vergaren
met geestelijk gehandicapten op pad gaan
dingen creëren
analytisch werk
in een laboratorium werken
nauwkeurig werken
tentoonstelling inrichten
situaties analyseren
cartoons tekenen
een raamkozijn schilderen
zelfstandig werken
overtuigen
een congres organiseren
voorraadkast inrichten
bezig zijn
optimale hypotheek uitzoeken
anderen helpen
in een band spelen
gestructureerd werken
belangrijk zijn voor anderen
precies werken
anderen mobiliseren
landschappen schilderen
apparatuur bedienen
met je handen werken
bemiddelen bij een familieruzie
fotowerk in opdracht maken
ergens heel goed in zijn
expert zijn
illustratie bij een verhaal maken
observeren
invloed hebben
een cd-hoesje ontwerpen
boodschappenlijst maken
buiten werken
presentatie over eigen product geven
checklist voor vakantie maken
lastige vraagstukken analyseren
bureau opruimen
contractonderhandelingen voeren
ondernemen