Persoonlijke interessetest

Waar liggen je interesses? Heb je de goede opleiding gekozen? Welke opleiding zou je kunnen kiezen? Deze korte test is samengesteld als een echte studiekeuzetest, maar is veel beknopter. Je kunt zien voor welk gebied je de meeste belangstelling hebt en hoe je interesses zich tot elkaar verhouden.

Hieronder staan 50 uitspraken. Van elke uitspraak moet je aangeven in hoeverre het je aanspreekt. Dit geef je aan door het rondje aan te klikken met ofwel twee minnetjes als het je echt niets lijkt, één minnetje als het je niet aanspreekt, een plusje als het je wel aanspreekt en twee plusjes als het je zeker aanspreekt.
---+++
illustratie bij een verhaal maken
bemiddelen bij een familieruzie
ouderen op reis begeleiden
zelfstandig werken
optimale hypotheek uitzoeken
presentatie over eigen product geven
tentoonstelling inrichten
collecteren voor het goede doel
meubels in elkaar zetten
in een laboratorium werken
een reclame bedenken
mensen opvrolijken
kinderen leren lezen
analytisch werk
observeren
vergadering voorzitten
anderen mobiliseren
landschappen schilderen
onderweg zijn
werken aan natuur en milieu
bezig zijn
precies werken
apparatuur bedienen
nauwkeurig werken
tijdplanning maken
complexe problemen oplossen
iets om handen hebben
voorraadkast inrichten
met geestelijk gehandicapten op pad gaan
een eigen bedrijf beginnen
dingen creëren
boodschappenlijst maken
een filmscript schrijven
een raamkozijn schilderen
overtuigen
invloed hebben
checklist voor vakantie maken
buiten werken
expert zijn
cartoons tekenen
lastige vraagstukken analyseren
ondernemen
kennis vergaren
een cd-hoesje ontwerpen
gestructureerd werken
anderen helpen
in een band spelen
uitleg geven
een congres organiseren
onderzoeken
planmatig werken
initiatief nemen
contractonderhandelingen voeren
fotowerk in opdracht maken
met je handen werken
belangen behartigen van anderen
ergens heel goed in zijn
situaties analyseren
belangrijk zijn voor anderen
bureau opruimen