Persoonlijke interessetest

Waar liggen je interesses? Heb je de goede opleiding gekozen? Welke opleiding zou je kunnen kiezen? Deze korte test is samengesteld als een echte studiekeuzetest, maar is veel beknopter. Je kunt zien voor welk gebied je de meeste belangstelling hebt en hoe je interesses zich tot elkaar verhouden.

Hieronder staan 50 uitspraken. Van elke uitspraak moet je aangeven in hoeverre het je aanspreekt. Dit geef je aan door het rondje aan te klikken met ofwel twee minnetjes als het je echt niets lijkt, één minnetje als het je niet aanspreekt, een plusje als het je wel aanspreekt en twee plusjes als het je zeker aanspreekt.
---+++
bemiddelen bij een familieruzie
belangrijk zijn voor anderen
uitleg geven
boodschappenlijst maken
optimale hypotheek uitzoeken
illustratie bij een verhaal maken
vergadering voorzitten
analytisch werk
iets om handen hebben
kennis vergaren
werken aan natuur en milieu
meubels in elkaar zetten
apparatuur bedienen
een reclame bedenken
mensen opvrolijken
onderzoeken
met geestelijk gehandicapten op pad gaan
expert zijn
ergens heel goed in zijn
in een laboratorium werken
belangen behartigen van anderen
anderen helpen
nauwkeurig werken
dingen creëren
zelfstandig werken
complexe problemen oplossen
onderweg zijn
een eigen bedrijf beginnen
gestructureerd werken
cartoons tekenen
kinderen leren lezen
precies werken
ouderen op reis begeleiden
overtuigen
lastige vraagstukken analyseren
in een band spelen
presentatie over eigen product geven
een congres organiseren
initiatief nemen
een raamkozijn schilderen
voorraadkast inrichten
bureau opruimen
tentoonstelling inrichten
een cd-hoesje ontwerpen
bezig zijn
invloed hebben
landschappen schilderen
anderen mobiliseren
fotowerk in opdracht maken
een filmscript schrijven
planmatig werken
ondernemen
buiten werken
observeren
checklist voor vakantie maken
met je handen werken
situaties analyseren
contractonderhandelingen voeren
tijdplanning maken
collecteren voor het goede doel