Persoonlijke interessetest

Waar liggen je interesses? Heb je de goede opleiding gekozen? Welke opleiding zou je kunnen kiezen? Deze korte test is samengesteld als een echte studiekeuzetest, maar is veel beknopter. Je kunt zien voor welk gebied je de meeste belangstelling hebt en hoe je interesses zich tot elkaar verhouden.

Hieronder staan 50 uitspraken. Van elke uitspraak moet je aangeven in hoeverre het je aanspreekt. Dit geef je aan door het rondje aan te klikken met ofwel twee minnetjes als het je echt niets lijkt, één minnetje als het je niet aanspreekt, een plusje als het je wel aanspreekt en twee plusjes als het je zeker aanspreekt.
---+++
bemiddelen bij een familieruzie
vergadering voorzitten
presentatie over eigen product geven
ouderen op reis begeleiden
buiten werken
kinderen leren lezen
illustratie bij een verhaal maken
precies werken
met geestelijk gehandicapten op pad gaan
observeren
analytisch werk
een filmscript schrijven
checklist voor vakantie maken
meubels in elkaar zetten
werken aan natuur en milieu
zelfstandig werken
tijdplanning maken
planmatig werken
in een laboratorium werken
nauwkeurig werken
fotowerk in opdracht maken
anderen helpen
in een band spelen
apparatuur bedienen
kennis vergaren
cartoons tekenen
onderweg zijn
een reclame bedenken
mensen opvrolijken
tentoonstelling inrichten
overtuigen
onderzoeken
een cd-hoesje ontwerpen
een eigen bedrijf beginnen
complexe problemen oplossen
situaties analyseren
uitleg geven
landschappen schilderen
bureau opruimen
anderen mobiliseren
bezig zijn
voorraadkast inrichten
expert zijn
iets om handen hebben
ondernemen
ergens heel goed in zijn
lastige vraagstukken analyseren
invloed hebben
belangen behartigen van anderen
contractonderhandelingen voeren
collecteren voor het goede doel
belangrijk zijn voor anderen
gestructureerd werken
initiatief nemen
met je handen werken
een raamkozijn schilderen
dingen creëren
een congres organiseren
optimale hypotheek uitzoeken
boodschappenlijst maken