Persoonlijke interessetest

Waar liggen je interesses? Heb je de goede opleiding gekozen? Welke opleiding zou je kunnen kiezen? Deze korte test is samengesteld als een echte studiekeuzetest, maar is veel beknopter. Je kunt zien voor welk gebied je de meeste belangstelling hebt en hoe je interesses zich tot elkaar verhouden.

Hieronder staan 50 uitspraken. Van elke uitspraak moet je aangeven in hoeverre het je aanspreekt. Dit geef je aan door het rondje aan te klikken met ofwel twee minnetjes als het je echt niets lijkt, één minnetje als het je niet aanspreekt, een plusje als het je wel aanspreekt en twee plusjes als het je zeker aanspreekt.
---+++
met geestelijk gehandicapten op pad gaan
vergadering voorzitten
illustratie bij een verhaal maken
zelfstandig werken
presentatie over eigen product geven
buiten werken
dingen creëren
precies werken
bureau opruimen
apparatuur bedienen
analytisch werk
kinderen leren lezen
observeren
werken aan natuur en milieu
ouderen op reis begeleiden
een reclame bedenken
initiatief nemen
mensen opvrolijken
complexe problemen oplossen
contractonderhandelingen voeren
in een laboratorium werken
nauwkeurig werken
cartoons tekenen
boodschappenlijst maken
een cd-hoesje ontwerpen
belangrijk zijn voor anderen
een eigen bedrijf beginnen
lastige vraagstukken analyseren
onderweg zijn
onderzoeken
tentoonstelling inrichten
overtuigen
expert zijn
anderen mobiliseren
landschappen schilderen
belangen behartigen van anderen
ondernemen
situaties analyseren
een raamkozijn schilderen
in een band spelen
meubels in elkaar zetten
optimale hypotheek uitzoeken
voorraadkast inrichten
collecteren voor het goede doel
bezig zijn
iets om handen hebben
kennis vergaren
een filmscript schrijven
uitleg geven
anderen helpen
bemiddelen bij een familieruzie
gestructureerd werken
met je handen werken
tijdplanning maken
checklist voor vakantie maken
invloed hebben
ergens heel goed in zijn
een congres organiseren
fotowerk in opdracht maken
planmatig werken