Persoonlijke interessetest

Waar liggen je interesses? Heb je de goede opleiding gekozen? Welke opleiding zou je kunnen kiezen? Deze korte test is samengesteld als een echte studiekeuzetest, maar is veel beknopter. Je kunt zien voor welk gebied je de meeste belangstelling hebt en hoe je interesses zich tot elkaar verhouden.

Hieronder staan 50 uitspraken. Van elke uitspraak moet je aangeven in hoeverre het je aanspreekt. Dit geef je aan door het rondje aan te klikken met ofwel twee minnetjes als het je echt niets lijkt, één minnetje als het je niet aanspreekt, een plusje als het je wel aanspreekt en twee plusjes als het je zeker aanspreekt.
---+++
zelfstandig werken
landschappen schilderen
een congres organiseren
werken aan natuur en milieu
illustratie bij een verhaal maken
meubels in elkaar zetten
een filmscript schrijven
analytisch werk
belangen behartigen van anderen
dingen creëren
een reclame bedenken
met geestelijk gehandicapten op pad gaan
collecteren voor het goede doel
bemiddelen bij een familieruzie
planmatig werken
bureau opruimen
anderen mobiliseren
apparatuur bedienen
in een laboratorium werken
precies werken
cartoons tekenen
kennis vergaren
vergadering voorzitten
uitleg geven
checklist voor vakantie maken
complexe problemen oplossen
een eigen bedrijf beginnen
nauwkeurig werken
overtuigen
een raamkozijn schilderen
initiatief nemen
bezig zijn
voorraadkast inrichten
ouderen op reis begeleiden
tentoonstelling inrichten
onderzoeken
expert zijn
situaties analyseren
lastige vraagstukken analyseren
presentatie over eigen product geven
ondernemen
onderweg zijn
in een band spelen
fotowerk in opdracht maken
kinderen leren lezen
belangrijk zijn voor anderen
iets om handen hebben
gestructureerd werken
een cd-hoesje ontwerpen
mensen opvrolijken
ergens heel goed in zijn
buiten werken
anderen helpen
tijdplanning maken
invloed hebben
observeren
optimale hypotheek uitzoeken
boodschappenlijst maken
contractonderhandelingen voeren
met je handen werken