Persoonlijke interessetest

Waar liggen je interesses? Heb je de goede opleiding gekozen? Welke opleiding zou je kunnen kiezen? Deze korte test is samengesteld als een echte studiekeuzetest, maar is veel beknopter. Je kunt zien voor welk gebied je de meeste belangstelling hebt en hoe je interesses zich tot elkaar verhouden.

Hieronder staan 50 uitspraken. Van elke uitspraak moet je aangeven in hoeverre het je aanspreekt. Dit geef je aan door het rondje aan te klikken met ofwel twee minnetjes als het je echt niets lijkt, één minnetje als het je niet aanspreekt, een plusje als het je wel aanspreekt en twee plusjes als het je zeker aanspreekt.
---+++
cartoons tekenen
observeren
optimale hypotheek uitzoeken
zelfstandig werken
landschappen schilderen
planmatig werken
iets om handen hebben
een filmscript schrijven
tijdplanning maken
met geestelijk gehandicapten op pad gaan
analytisch werk
ergens heel goed in zijn
nauwkeurig werken
met je handen werken
bemiddelen bij een familieruzie
een eigen bedrijf beginnen
in een laboratorium werken
belangen behartigen van anderen
uitleg geven
buiten werken
boodschappenlijst maken
kinderen leren lezen
in een band spelen
ouderen op reis begeleiden
initiatief nemen
precies werken
bezig zijn
complexe problemen oplossen
onderweg zijn
vergadering voorzitten
mensen opvrolijken
overtuigen
anderen helpen
lastige vraagstukken analyseren
meubels in elkaar zetten
tentoonstelling inrichten
onderzoeken
voorraadkast inrichten
een raamkozijn schilderen
apparatuur bedienen
anderen mobiliseren
bureau opruimen
invloed hebben
collecteren voor het goede doel
expert zijn
fotowerk in opdracht maken
dingen creëren
checklist voor vakantie maken
belangrijk zijn voor anderen
gestructureerd werken
contractonderhandelingen voeren
illustratie bij een verhaal maken
presentatie over eigen product geven
kennis vergaren
een reclame bedenken
situaties analyseren
een cd-hoesje ontwerpen
ondernemen
werken aan natuur en milieu
een congres organiseren