Persoonlijke interessetest

Waar liggen je interesses? Heb je de goede opleiding gekozen? Welke opleiding zou je kunnen kiezen? Deze korte test is samengesteld als een echte studiekeuzetest, maar is veel beknopter. Je kunt zien voor welk gebied je de meeste belangstelling hebt en hoe je interesses zich tot elkaar verhouden.

Hieronder staan 50 uitspraken. Van elke uitspraak moet je aangeven in hoeverre het je aanspreekt. Dit geef je aan door het rondje aan te klikken met ofwel twee minnetjes als het je echt niets lijkt, één minnetje als het je niet aanspreekt, een plusje als het je wel aanspreekt en twee plusjes als het je zeker aanspreekt.
---+++
ouderen op reis begeleiden
bureau opruimen
met geestelijk gehandicapten op pad gaan
een reclame bedenken
een congres organiseren
werken aan natuur en milieu
lastige vraagstukken analyseren
fotowerk in opdracht maken
buiten werken
mensen opvrolijken
in een laboratorium werken
een filmscript schrijven
planmatig werken
iets om handen hebben
checklist voor vakantie maken
anderen helpen
ergens heel goed in zijn
nauwkeurig werken
kinderen leren lezen
analytisch werk
onderzoeken
dingen creëren
tentoonstelling inrichten
een eigen bedrijf beginnen
optimale hypotheek uitzoeken
bemiddelen bij een familieruzie
landschappen schilderen
initiatief nemen
uitleg geven
onderweg zijn
vergadering voorzitten
overtuigen
invloed hebben
precies werken
expert zijn
boodschappenlijst maken
situaties analyseren
complexe problemen oplossen
tijdplanning maken
bezig zijn
kennis vergaren
anderen mobiliseren
meubels in elkaar zetten
zelfstandig werken
in een band spelen
met je handen werken
belangen behartigen van anderen
contractonderhandelingen voeren
cartoons tekenen
collecteren voor het goede doel
observeren
belangrijk zijn voor anderen
een cd-hoesje ontwerpen
gestructureerd werken
voorraadkast inrichten
presentatie over eigen product geven
ondernemen
illustratie bij een verhaal maken
een raamkozijn schilderen
apparatuur bedienen