Persoonlijke interessetest

Waar liggen je interesses? Heb je de goede opleiding gekozen? Welke opleiding zou je kunnen kiezen? Deze korte test is samengesteld als een echte studiekeuzetest, maar is veel beknopter. Je kunt zien voor welk gebied je de meeste belangstelling hebt en hoe je interesses zich tot elkaar verhouden.

Hieronder staan 50 uitspraken. Van elke uitspraak moet je aangeven in hoeverre het je aanspreekt. Dit geef je aan door het rondje aan te klikken met ofwel twee minnetjes als het je echt niets lijkt, één minnetje als het je niet aanspreekt, een plusje als het je wel aanspreekt en twee plusjes als het je zeker aanspreekt.
---+++
bemiddelen bij een familieruzie
in een band spelen
een filmscript schrijven
belangrijk zijn voor anderen
onderweg zijn
werken aan natuur en milieu
collecteren voor het goede doel
buiten werken
analytisch werk
zelfstandig werken
situaties analyseren
uitleg geven
tentoonstelling inrichten
een reclame bedenken
in een laboratorium werken
een cd-hoesje ontwerpen
nauwkeurig werken
belangen behartigen van anderen
een eigen bedrijf beginnen
gestructureerd werken
anderen helpen
complexe problemen oplossen
ouderen op reis begeleiden
contractonderhandelingen voeren
precies werken
vergadering voorzitten
apparatuur bedienen
overtuigen
boodschappenlijst maken
dingen creëren
checklist voor vakantie maken
mensen opvrolijken
lastige vraagstukken analyseren
onderzoeken
cartoons tekenen
initiatief nemen
anderen mobiliseren
planmatig werken
observeren
kinderen leren lezen
voorraadkast inrichten
expert zijn
bureau opruimen
kennis vergaren
illustratie bij een verhaal maken
invloed hebben
ergens heel goed in zijn
landschappen schilderen
met je handen werken
fotowerk in opdracht maken
bezig zijn
tijdplanning maken
ondernemen
meubels in elkaar zetten
iets om handen hebben
met geestelijk gehandicapten op pad gaan
optimale hypotheek uitzoeken
een congres organiseren
presentatie over eigen product geven
een raamkozijn schilderen