Persoonlijke interessetest

Waar liggen je interesses? Heb je de goede opleiding gekozen? Welke opleiding zou je kunnen kiezen? Deze korte test is samengesteld als een echte studiekeuzetest, maar is veel beknopter. Je kunt zien voor welk gebied je de meeste belangstelling hebt en hoe je interesses zich tot elkaar verhouden.

Hieronder staan 50 uitspraken. Van elke uitspraak moet je aangeven in hoeverre het je aanspreekt. Dit geef je aan door het rondje aan te klikken met ofwel twee minnetjes als het je echt niets lijkt, één minnetje als het je niet aanspreekt, een plusje als het je wel aanspreekt en twee plusjes als het je zeker aanspreekt.
---+++
uitleg geven
illustratie bij een verhaal maken
dingen creëren
gestructureerd werken
vergadering voorzitten
zelfstandig werken
buiten werken
landschappen schilderen
met je handen werken
nauwkeurig werken
contractonderhandelingen voeren
bemiddelen bij een familieruzie
tijdplanning maken
analytisch werk
collecteren voor het goede doel
cartoons tekenen
in een laboratorium werken
fotowerk in opdracht maken
een raamkozijn schilderen
kinderen leren lezen
belangen behartigen van anderen
onderweg zijn
precies werken
bureau opruimen
complexe problemen oplossen
tentoonstelling inrichten
een filmscript schrijven
planmatig werken
een eigen bedrijf beginnen
apparatuur bedienen
overtuigen
in een band spelen
ondernemen
voorraadkast inrichten
ouderen op reis begeleiden
anderen mobiliseren
een congres organiseren
lastige vraagstukken analyseren
anderen helpen
een cd-hoesje ontwerpen
iets om handen hebben
een reclame bedenken
optimale hypotheek uitzoeken
checklist voor vakantie maken
invloed hebben
werken aan natuur en milieu
onderzoeken
expert zijn
bezig zijn
observeren
initiatief nemen
boodschappenlijst maken
meubels in elkaar zetten
kennis vergaren
presentatie over eigen product geven
met geestelijk gehandicapten op pad gaan
ergens heel goed in zijn
situaties analyseren
belangrijk zijn voor anderen
mensen opvrolijken