Persoonlijke interessetest

Waar liggen je interesses? Heb je de goede opleiding gekozen? Welke opleiding zou je kunnen kiezen? Deze korte test is samengesteld als een echte studiekeuzetest, maar is veel beknopter. Je kunt zien voor welk gebied je de meeste belangstelling hebt en hoe je interesses zich tot elkaar verhouden.

Hieronder staan 50 uitspraken. Van elke uitspraak moet je aangeven in hoeverre het je aanspreekt. Dit geef je aan door het rondje aan te klikken met ofwel twee minnetjes als het je echt niets lijkt, één minnetje als het je niet aanspreekt, een plusje als het je wel aanspreekt en twee plusjes als het je zeker aanspreekt.
---+++
ergens heel goed in zijn
meubels in elkaar zetten
collecteren voor het goede doel
zelfstandig werken
met geestelijk gehandicapten op pad gaan
ouderen op reis begeleiden
een filmscript schrijven
buiten werken
vergadering voorzitten
checklist voor vakantie maken
analytisch werk
expert zijn
situaties analyseren
cartoons tekenen
een reclame bedenken
illustratie bij een verhaal maken
anderen helpen
in een laboratorium werken
boodschappenlijst maken
complexe problemen oplossen
nauwkeurig werken
een cd-hoesje ontwerpen
apparatuur bedienen
onderweg zijn
bureau opruimen
tentoonstelling inrichten
bemiddelen bij een familieruzie
een eigen bedrijf beginnen
uitleg geven
anderen mobiliseren
overtuigen
belangen behartigen van anderen
een raamkozijn schilderen
mensen opvrolijken
in een band spelen
landschappen schilderen
ondernemen
met je handen werken
voorraadkast inrichten
initiatief nemen
kinderen leren lezen
bezig zijn
iets om handen hebben
lastige vraagstukken analyseren
kennis vergaren
invloed hebben
een congres organiseren
onderzoeken
observeren
fotowerk in opdracht maken
contractonderhandelingen voeren
werken aan natuur en milieu
tijdplanning maken
planmatig werken
precies werken
dingen creëren
presentatie over eigen product geven
gestructureerd werken
belangrijk zijn voor anderen
optimale hypotheek uitzoeken