Persoonlijke interessetest

Waar liggen je interesses? Heb je de goede opleiding gekozen? Welke opleiding zou je kunnen kiezen? Deze korte test is samengesteld als een echte studiekeuzetest, maar is veel beknopter. Je kunt zien voor welk gebied je de meeste belangstelling hebt en hoe je interesses zich tot elkaar verhouden.

Hieronder staan 50 uitspraken. Van elke uitspraak moet je aangeven in hoeverre het je aanspreekt. Dit geef je aan door het rondje aan te klikken met ofwel twee minnetjes als het je echt niets lijkt, één minnetje als het je niet aanspreekt, een plusje als het je wel aanspreekt en twee plusjes als het je zeker aanspreekt.
---+++
met geestelijk gehandicapten op pad gaan
vergadering voorzitten
meubels in elkaar zetten
onderweg zijn
een congres organiseren
landschappen schilderen
tijdplanning maken
contractonderhandelingen voeren
ergens heel goed in zijn
een reclame bedenken
met je handen werken
analytisch werk
mensen opvrolijken
ouderen op reis begeleiden
illustratie bij een verhaal maken
precies werken
apparatuur bedienen
planmatig werken
bemiddelen bij een familieruzie
situaties analyseren
belangen behartigen van anderen
een eigen bedrijf beginnen
cartoons tekenen
complexe problemen oplossen
een filmscript schrijven
kinderen leren lezen
nauwkeurig werken
uitleg geven
in een laboratorium werken
overtuigen
anderen helpen
een raamkozijn schilderen
presentatie over eigen product geven
een cd-hoesje ontwerpen
boodschappenlijst maken
voorraadkast inrichten
in een band spelen
expert zijn
dingen creëren
buiten werken
bezig zijn
onderzoeken
kennis vergaren
anderen mobiliseren
fotowerk in opdracht maken
tentoonstelling inrichten
zelfstandig werken
optimale hypotheek uitzoeken
collecteren voor het goede doel
bureau opruimen
gestructureerd werken
iets om handen hebben
werken aan natuur en milieu
initiatief nemen
belangrijk zijn voor anderen
lastige vraagstukken analyseren
observeren
invloed hebben
checklist voor vakantie maken
ondernemen