Persoonlijke interessetest

Waar liggen je interesses? Heb je de goede opleiding gekozen? Welke opleiding zou je kunnen kiezen? Deze korte test is samengesteld als een echte studiekeuzetest, maar is veel beknopter. Je kunt zien voor welk gebied je de meeste belangstelling hebt en hoe je interesses zich tot elkaar verhouden.

Hieronder staan 50 uitspraken. Van elke uitspraak moet je aangeven in hoeverre het je aanspreekt. Dit geef je aan door het rondje aan te klikken met ofwel twee minnetjes als het je echt niets lijkt, één minnetje als het je niet aanspreekt, een plusje als het je wel aanspreekt en twee plusjes als het je zeker aanspreekt.
---+++
ouderen op reis begeleiden
een filmscript schrijven
landschappen schilderen
complexe problemen oplossen
optimale hypotheek uitzoeken
belangrijk zijn voor anderen
contractonderhandelingen voeren
vergadering voorzitten
analytisch werk
met geestelijk gehandicapten op pad gaan
belangen behartigen van anderen
kinderen leren lezen
een reclame bedenken
een cd-hoesje ontwerpen
onderweg zijn
mensen opvrolijken
buiten werken
anderen helpen
expert zijn
meubels in elkaar zetten
dingen creëren
tijdplanning maken
werken aan natuur en milieu
nauwkeurig werken
precies werken
illustratie bij een verhaal maken
een eigen bedrijf beginnen
voorraadkast inrichten
uitleg geven
apparatuur bedienen
presentatie over eigen product geven
overtuigen
boodschappenlijst maken
bezig zijn
lastige vraagstukken analyseren
in een band spelen
tentoonstelling inrichten
een raamkozijn schilderen
in een laboratorium werken
kennis vergaren
anderen mobiliseren
onderzoeken
een congres organiseren
ondernemen
observeren
bemiddelen bij een familieruzie
invloed hebben
collecteren voor het goede doel
met je handen werken
ergens heel goed in zijn
iets om handen hebben
bureau opruimen
zelfstandig werken
situaties analyseren
gestructureerd werken
checklist voor vakantie maken
fotowerk in opdracht maken
cartoons tekenen
planmatig werken
initiatief nemen