Persoonlijke interessetest

Waar liggen je interesses? Heb je de goede opleiding gekozen? Welke opleiding zou je kunnen kiezen? Deze korte test is samengesteld als een echte studiekeuzetest, maar is veel beknopter. Je kunt zien voor welk gebied je de meeste belangstelling hebt en hoe je interesses zich tot elkaar verhouden.

Hieronder staan 50 uitspraken. Van elke uitspraak moet je aangeven in hoeverre het je aanspreekt. Dit geef je aan door het rondje aan te klikken met ofwel twee minnetjes als het je echt niets lijkt, één minnetje als het je niet aanspreekt, een plusje als het je wel aanspreekt en twee plusjes als het je zeker aanspreekt.
---+++
werken aan natuur en milieu
ouderen op reis begeleiden
meubels in elkaar zetten
cartoons tekenen
vergadering voorzitten
dingen creëren
een filmscript schrijven
optimale hypotheek uitzoeken
tijdplanning maken
bemiddelen bij een familieruzie
een raamkozijn schilderen
tentoonstelling inrichten
ergens heel goed in zijn
situaties analyseren
uitleg geven
onderweg zijn
anderen mobiliseren
onderzoeken
voorraadkast inrichten
analytisch werk
in een laboratorium werken
apparatuur bedienen
mensen opvrolijken
complexe problemen oplossen
een eigen bedrijf beginnen
in een band spelen
kinderen leren lezen
gestructureerd werken
illustratie bij een verhaal maken
planmatig werken
precies werken
overtuigen
anderen helpen
boodschappenlijst maken
nauwkeurig werken
checklist voor vakantie maken
een congres organiseren
belangrijk zijn voor anderen
een cd-hoesje ontwerpen
initiatief nemen
belangen behartigen van anderen
bezig zijn
kennis vergaren
lastige vraagstukken analyseren
presentatie over eigen product geven
contractonderhandelingen voeren
expert zijn
een reclame bedenken
met geestelijk gehandicapten op pad gaan
collecteren voor het goede doel
zelfstandig werken
observeren
fotowerk in opdracht maken
ondernemen
iets om handen hebben
bureau opruimen
met je handen werken
landschappen schilderen
buiten werken
invloed hebben