Persoonlijke interessetest

Waar liggen je interesses? Heb je de goede opleiding gekozen? Welke opleiding zou je kunnen kiezen? Deze korte test is samengesteld als een echte studiekeuzetest, maar is veel beknopter. Je kunt zien voor welk gebied je de meeste belangstelling hebt en hoe je interesses zich tot elkaar verhouden.

Hieronder staan 50 uitspraken. Van elke uitspraak moet je aangeven in hoeverre het je aanspreekt. Dit geef je aan door het rondje aan te klikken met ofwel twee minnetjes als het je echt niets lijkt, één minnetje als het je niet aanspreekt, een plusje als het je wel aanspreekt en twee plusjes als het je zeker aanspreekt.
---+++
situaties analyseren
vergadering voorzitten
tijdplanning maken
werken aan natuur en milieu
zelfstandig werken
complexe problemen oplossen
dingen creëren
checklist voor vakantie maken
een eigen bedrijf beginnen
een reclame bedenken
observeren
planmatig werken
bemiddelen bij een familieruzie
apparatuur bedienen
cartoons tekenen
buiten werken
expert zijn
illustratie bij een verhaal maken
belangen behartigen van anderen
ergens heel goed in zijn
anderen helpen
mensen opvrolijken
uitleg geven
collecteren voor het goede doel
precies werken
bureau opruimen
nauwkeurig werken
in een laboratorium werken
overtuigen
gestructureerd werken
meubels in elkaar zetten
een raamkozijn schilderen
met geestelijk gehandicapten op pad gaan
voorraadkast inrichten
onderzoeken
contractonderhandelingen voeren
presentatie over eigen product geven
boodschappenlijst maken
kinderen leren lezen
anderen mobiliseren
kennis vergaren
bezig zijn
ondernemen
tentoonstelling inrichten
een cd-hoesje ontwerpen
onderweg zijn
een congres organiseren
landschappen schilderen
invloed hebben
belangrijk zijn voor anderen
lastige vraagstukken analyseren
analytisch werk
iets om handen hebben
een filmscript schrijven
met je handen werken
optimale hypotheek uitzoeken
fotowerk in opdracht maken
initiatief nemen
ouderen op reis begeleiden
in een band spelen