Persoonlijke interessetest

Waar liggen je interesses? Heb je de goede opleiding gekozen? Welke opleiding zou je kunnen kiezen? Deze korte test is samengesteld als een echte studiekeuzetest, maar is veel beknopter. Je kunt zien voor welk gebied je de meeste belangstelling hebt en hoe je interesses zich tot elkaar verhouden.

Hieronder staan 50 uitspraken. Van elke uitspraak moet je aangeven in hoeverre het je aanspreekt. Dit geef je aan door het rondje aan te klikken met ofwel twee minnetjes als het je echt niets lijkt, één minnetje als het je niet aanspreekt, een plusje als het je wel aanspreekt en twee plusjes als het je zeker aanspreekt.
---+++
een filmscript schrijven
situaties analyseren
werken aan natuur en milieu
een congres organiseren
analytisch werk
fotowerk in opdracht maken
initiatief nemen
contractonderhandelingen voeren
nauwkeurig werken
ergens heel goed in zijn
met geestelijk gehandicapten op pad gaan
vergadering voorzitten
tentoonstelling inrichten
lastige vraagstukken analyseren
een reclame bedenken
anderen helpen
bemiddelen bij een familieruzie
expert zijn
belangen behartigen van anderen
buiten werken
een eigen bedrijf beginnen
meubels in elkaar zetten
illustratie bij een verhaal maken
onderzoeken
precies werken
uitleg geven
observeren
mensen opvrolijken
overtuigen
een cd-hoesje ontwerpen
een raamkozijn schilderen
onderweg zijn
cartoons tekenen
in een band spelen
anderen mobiliseren
bezig zijn
planmatig werken
gestructureerd werken
kennis vergaren
dingen creëren
collecteren voor het goede doel
in een laboratorium werken
apparatuur bedienen
invloed hebben
zelfstandig werken
landschappen schilderen
bureau opruimen
tijdplanning maken
boodschappenlijst maken
met je handen werken
iets om handen hebben
ouderen op reis begeleiden
kinderen leren lezen
complexe problemen oplossen
voorraadkast inrichten
optimale hypotheek uitzoeken
belangrijk zijn voor anderen
checklist voor vakantie maken
ondernemen
presentatie over eigen product geven