Persoonlijke interessetest

Waar liggen je interesses? Heb je de goede opleiding gekozen? Welke opleiding zou je kunnen kiezen? Deze korte test is samengesteld als een echte studiekeuzetest, maar is veel beknopter. Je kunt zien voor welk gebied je de meeste belangstelling hebt en hoe je interesses zich tot elkaar verhouden.

Hieronder staan 50 uitspraken. Van elke uitspraak moet je aangeven in hoeverre het je aanspreekt. Dit geef je aan door het rondje aan te klikken met ofwel twee minnetjes als het je echt niets lijkt, één minnetje als het je niet aanspreekt, een plusje als het je wel aanspreekt en twee plusjes als het je zeker aanspreekt.
---+++
werken aan natuur en milieu
meubels in elkaar zetten
cartoons tekenen
zelfstandig werken
ouderen op reis begeleiden
in een band spelen
presentatie over eigen product geven
een reclame bedenken
analytisch werk
met je handen werken
invloed hebben
apparatuur bedienen
ergens heel goed in zijn
uitleg geven
complexe problemen oplossen
nauwkeurig werken
dingen creëren
anderen helpen
een eigen bedrijf beginnen
kinderen leren lezen
onderweg zijn
fotowerk in opdracht maken
in een laboratorium werken
tijdplanning maken
ondernemen
mensen opvrolijken
situaties analyseren
overtuigen
anderen mobiliseren
boodschappenlijst maken
met geestelijk gehandicapten op pad gaan
precies werken
lastige vraagstukken analyseren
een cd-hoesje ontwerpen
onderzoeken
belangen behartigen van anderen
belangrijk zijn voor anderen
initiatief nemen
kennis vergaren
voorraadkast inrichten
bezig zijn
bemiddelen bij een familieruzie
checklist voor vakantie maken
een raamkozijn schilderen
illustratie bij een verhaal maken
iets om handen hebben
buiten werken
contractonderhandelingen voeren
een congres organiseren
tentoonstelling inrichten
expert zijn
observeren
planmatig werken
bureau opruimen
een filmscript schrijven
vergadering voorzitten
landschappen schilderen
gestructureerd werken
collecteren voor het goede doel
optimale hypotheek uitzoeken