Persoonlijke interessetest

Waar liggen je interesses? Heb je de goede opleiding gekozen? Welke opleiding zou je kunnen kiezen? Deze korte test is samengesteld als een echte studiekeuzetest, maar is veel beknopter. Je kunt zien voor welk gebied je de meeste belangstelling hebt en hoe je interesses zich tot elkaar verhouden.

Hieronder staan 50 uitspraken. Van elke uitspraak moet je aangeven in hoeverre het je aanspreekt. Dit geef je aan door het rondje aan te klikken met ofwel twee minnetjes als het je echt niets lijkt, één minnetje als het je niet aanspreekt, een plusje als het je wel aanspreekt en twee plusjes als het je zeker aanspreekt.
---+++
initiatief nemen
ouderen op reis begeleiden
contractonderhandelingen voeren
meubels in elkaar zetten
met geestelijk gehandicapten op pad gaan
vergadering voorzitten
precies werken
ergens heel goed in zijn
mensen opvrolijken
een filmscript schrijven
in een laboratorium werken
illustratie bij een verhaal maken
een reclame bedenken
situaties analyseren
bemiddelen bij een familieruzie
analytisch werk
observeren
werken aan natuur en milieu
kinderen leren lezen
belangen behartigen van anderen
cartoons tekenen
tentoonstelling inrichten
uitleg geven
een eigen bedrijf beginnen
een raamkozijn schilderen
complexe problemen oplossen
ondernemen
bureau opruimen
nauwkeurig werken
overtuigen
in een band spelen
voorraadkast inrichten
dingen creëren
onderweg zijn
onderzoeken
boodschappenlijst maken
apparatuur bedienen
expert zijn
anderen mobiliseren
anderen helpen
presentatie over eigen product geven
bezig zijn
collecteren voor het goede doel
een cd-hoesje ontwerpen
zelfstandig werken
fotowerk in opdracht maken
kennis vergaren
buiten werken
invloed hebben
planmatig werken
met je handen werken
lastige vraagstukken analyseren
tijdplanning maken
optimale hypotheek uitzoeken
een congres organiseren
checklist voor vakantie maken
iets om handen hebben
landschappen schilderen
gestructureerd werken
belangrijk zijn voor anderen