Persoonlijke interessetest

Waar liggen je interesses? Heb je de goede opleiding gekozen? Welke opleiding zou je kunnen kiezen? Deze korte test is samengesteld als een echte studiekeuzetest, maar is veel beknopter. Je kunt zien voor welk gebied je de meeste belangstelling hebt en hoe je interesses zich tot elkaar verhouden.

Hieronder staan 50 uitspraken. Van elke uitspraak moet je aangeven in hoeverre het je aanspreekt. Dit geef je aan door het rondje aan te klikken met ofwel twee minnetjes als het je echt niets lijkt, één minnetje als het je niet aanspreekt, een plusje als het je wel aanspreekt en twee plusjes als het je zeker aanspreekt.
---+++
checklist voor vakantie maken
fotowerk in opdracht maken
een raamkozijn schilderen
meubels in elkaar zetten
mensen opvrolijken
situaties analyseren
ouderen op reis begeleiden
een reclame bedenken
tijdplanning maken
contractonderhandelingen voeren
vergadering voorzitten
iets om handen hebben
buiten werken
werken aan natuur en milieu
invloed hebben
zelfstandig werken
tentoonstelling inrichten
nauwkeurig werken
in een laboratorium werken
een eigen bedrijf beginnen
dingen creëren
precies werken
kinderen leren lezen
uitleg geven
onderweg zijn
complexe problemen oplossen
planmatig werken
analytisch werk
bemiddelen bij een familieruzie
ergens heel goed in zijn
overtuigen
presentatie over eigen product geven
met geestelijk gehandicapten op pad gaan
optimale hypotheek uitzoeken
ondernemen
boodschappenlijst maken
apparatuur bedienen
anderen mobiliseren
belangen behartigen van anderen
gestructureerd werken
bezig zijn
anderen helpen
landschappen schilderen
een cd-hoesje ontwerpen
cartoons tekenen
kennis vergaren
lastige vraagstukken analyseren
een filmscript schrijven
initiatief nemen
in een band spelen
observeren
collecteren voor het goede doel
bureau opruimen
een congres organiseren
illustratie bij een verhaal maken
met je handen werken
belangrijk zijn voor anderen
onderzoeken
voorraadkast inrichten
expert zijn