Persoonlijke interessetest

Waar liggen je interesses? Heb je de goede opleiding gekozen? Welke opleiding zou je kunnen kiezen? Deze korte test is samengesteld als een echte studiekeuzetest, maar is veel beknopter. Je kunt zien voor welk gebied je de meeste belangstelling hebt en hoe je interesses zich tot elkaar verhouden.

Hieronder staan 50 uitspraken. Van elke uitspraak moet je aangeven in hoeverre het je aanspreekt. Dit geef je aan door het rondje aan te klikken met ofwel twee minnetjes als het je echt niets lijkt, één minnetje als het je niet aanspreekt, een plusje als het je wel aanspreekt en twee plusjes als het je zeker aanspreekt.
---+++
presentatie over eigen product geven
meubels in elkaar zetten
illustratie bij een verhaal maken
gestructureerd werken
bemiddelen bij een familieruzie
zelfstandig werken
ondernemen
tentoonstelling inrichten
tijdplanning maken
ergens heel goed in zijn
collecteren voor het goede doel
een filmscript schrijven
situaties analyseren
ouderen op reis begeleiden
cartoons tekenen
analytisch werk
nauwkeurig werken
kinderen leren lezen
belangen behartigen van anderen
buiten werken
in een laboratorium werken
een reclame bedenken
mensen opvrolijken
vergadering voorzitten
kennis vergaren
complexe problemen oplossen
onderweg zijn
apparatuur bedienen
precies werken
een raamkozijn schilderen
overtuigen
onderzoeken
bureau opruimen
een cd-hoesje ontwerpen
belangrijk zijn voor anderen
een eigen bedrijf beginnen
voorraadkast inrichten
lastige vraagstukken analyseren
anderen helpen
bezig zijn
dingen creëren
expert zijn
anderen mobiliseren
boodschappenlijst maken
checklist voor vakantie maken
planmatig werken
observeren
werken aan natuur en milieu
met je handen werken
contractonderhandelingen voeren
in een band spelen
iets om handen hebben
optimale hypotheek uitzoeken
een congres organiseren
uitleg geven
met geestelijk gehandicapten op pad gaan
initiatief nemen
invloed hebben
fotowerk in opdracht maken
landschappen schilderen