Persoonlijke interessetest

Waar liggen je interesses? Heb je de goede opleiding gekozen? Welke opleiding zou je kunnen kiezen? Deze korte test is samengesteld als een echte studiekeuzetest, maar is veel beknopter. Je kunt zien voor welk gebied je de meeste belangstelling hebt en hoe je interesses zich tot elkaar verhouden.

Hieronder staan 50 uitspraken. Van elke uitspraak moet je aangeven in hoeverre het je aanspreekt. Dit geef je aan door het rondje aan te klikken met ofwel twee minnetjes als het je echt niets lijkt, één minnetje als het je niet aanspreekt, een plusje als het je wel aanspreekt en twee plusjes als het je zeker aanspreekt.
---+++
buiten werken
in een laboratorium werken
gestructureerd werken
initiatief nemen
met geestelijk gehandicapten op pad gaan
belangen behartigen van anderen
meubels in elkaar zetten
een reclame bedenken
zelfstandig werken
vergadering voorzitten
fotowerk in opdracht maken
werken aan natuur en milieu
ergens heel goed in zijn
nauwkeurig werken
uitleg geven
apparatuur bedienen
tentoonstelling inrichten
belangrijk zijn voor anderen
complexe problemen oplossen
een congres organiseren
tijdplanning maken
precies werken
een eigen bedrijf beginnen
kinderen leren lezen
mensen opvrolijken
illustratie bij een verhaal maken
cartoons tekenen
bemiddelen bij een familieruzie
situaties analyseren
expert zijn
overtuigen
anderen mobiliseren
boodschappenlijst maken
lastige vraagstukken analyseren
een raamkozijn schilderen
ouderen op reis begeleiden
presentatie over eigen product geven
ondernemen
met je handen werken
voorraadkast inrichten
iets om handen hebben
onderzoeken
onderweg zijn
een cd-hoesje ontwerpen
bezig zijn
checklist voor vakantie maken
invloed hebben
kennis vergaren
dingen creëren
contractonderhandelingen voeren
collecteren voor het goede doel
een filmscript schrijven
optimale hypotheek uitzoeken
anderen helpen
observeren
analytisch werk
landschappen schilderen
bureau opruimen
in een band spelen
planmatig werken