Persoonlijke interessetest

Waar liggen je interesses? Heb je de goede opleiding gekozen? Welke opleiding zou je kunnen kiezen? Deze korte test is samengesteld als een echte studiekeuzetest, maar is veel beknopter. Je kunt zien voor welk gebied je de meeste belangstelling hebt en hoe je interesses zich tot elkaar verhouden.

Hieronder staan 50 uitspraken. Van elke uitspraak moet je aangeven in hoeverre het je aanspreekt. Dit geef je aan door het rondje aan te klikken met ofwel twee minnetjes als het je echt niets lijkt, één minnetje als het je niet aanspreekt, een plusje als het je wel aanspreekt en twee plusjes als het je zeker aanspreekt.
---+++
vergadering voorzitten
apparatuur bedienen
ouderen op reis begeleiden
uitleg geven
planmatig werken
analytisch werk
gestructureerd werken
bureau opruimen
in een laboratorium werken
observeren
tijdplanning maken
ergens heel goed in zijn
meubels in elkaar zetten
een reclame bedenken
illustratie bij een verhaal maken
zelfstandig werken
cartoons tekenen
contractonderhandelingen voeren
een cd-hoesje ontwerpen
dingen creëren
bemiddelen bij een familieruzie
belangen behartigen van anderen
anderen helpen
complexe problemen oplossen
tentoonstelling inrichten
buiten werken
mensen opvrolijken
kinderen leren lezen
nauwkeurig werken
onderweg zijn
een eigen bedrijf beginnen
overtuigen
met geestelijk gehandicapten op pad gaan
een raamkozijn schilderen
landschappen schilderen
belangrijk zijn voor anderen
invloed hebben
een filmscript schrijven
checklist voor vakantie maken
anderen mobiliseren
lastige vraagstukken analyseren
onderzoeken
fotowerk in opdracht maken
ondernemen
voorraadkast inrichten
een congres organiseren
situaties analyseren
collecteren voor het goede doel
bezig zijn
iets om handen hebben
werken aan natuur en milieu
precies werken
initiatief nemen
optimale hypotheek uitzoeken
met je handen werken
in een band spelen
expert zijn
presentatie over eigen product geven
boodschappenlijst maken
kennis vergaren