Persoonlijke interessetest

Waar liggen je interesses? Heb je de goede opleiding gekozen? Welke opleiding zou je kunnen kiezen? Deze korte test is samengesteld als een echte studiekeuzetest, maar is veel beknopter. Je kunt zien voor welk gebied je de meeste belangstelling hebt en hoe je interesses zich tot elkaar verhouden.

Hieronder staan 50 uitspraken. Van elke uitspraak moet je aangeven in hoeverre het je aanspreekt. Dit geef je aan door het rondje aan te klikken met ofwel twee minnetjes als het je echt niets lijkt, één minnetje als het je niet aanspreekt, een plusje als het je wel aanspreekt en twee plusjes als het je zeker aanspreekt.
---+++
een filmscript schrijven
zelfstandig werken
expert zijn
presentatie over eigen product geven
mensen opvrolijken
ergens heel goed in zijn
met geestelijk gehandicapten op pad gaan
een congres organiseren
een eigen bedrijf beginnen
een cd-hoesje ontwerpen
cartoons tekenen
iets om handen hebben
meubels in elkaar zetten
onderweg zijn
complexe problemen oplossen
tentoonstelling inrichten
in een band spelen
situaties analyseren
kinderen leren lezen
dingen creëren
illustratie bij een verhaal maken
in een laboratorium werken
apparatuur bedienen
belangen behartigen van anderen
precies werken
uitleg geven
een raamkozijn schilderen
tijdplanning maken
voorraadkast inrichten
overtuigen
checklist voor vakantie maken
belangrijk zijn voor anderen
observeren
invloed hebben
nauwkeurig werken
lastige vraagstukken analyseren
kennis vergaren
bureau opruimen
boodschappenlijst maken
fotowerk in opdracht maken
werken aan natuur en milieu
contractonderhandelingen voeren
buiten werken
een reclame bedenken
anderen mobiliseren
optimale hypotheek uitzoeken
bezig zijn
ondernemen
landschappen schilderen
analytisch werk
planmatig werken
met je handen werken
initiatief nemen
onderzoeken
collecteren voor het goede doel
anderen helpen
bemiddelen bij een familieruzie
gestructureerd werken
vergadering voorzitten
ouderen op reis begeleiden