Persoonlijke interessetest

Waar liggen je interesses? Heb je de goede opleiding gekozen? Welke opleiding zou je kunnen kiezen? Deze korte test is samengesteld als een echte studiekeuzetest, maar is veel beknopter. Je kunt zien voor welk gebied je de meeste belangstelling hebt en hoe je interesses zich tot elkaar verhouden.

Hieronder staan 50 uitspraken. Van elke uitspraak moet je aangeven in hoeverre het je aanspreekt. Dit geef je aan door het rondje aan te klikken met ofwel twee minnetjes als het je echt niets lijkt, één minnetje als het je niet aanspreekt, een plusje als het je wel aanspreekt en twee plusjes als het je zeker aanspreekt.
---+++
met geestelijk gehandicapten op pad gaan
in een laboratorium werken
een filmscript schrijven
iets om handen hebben
bemiddelen bij een familieruzie
meubels in elkaar zetten
ergens heel goed in zijn
complexe problemen oplossen
analytisch werk
een congres organiseren
planmatig werken
collecteren voor het goede doel
fotowerk in opdracht maken
een reclame bedenken
tijdplanning maken
illustratie bij een verhaal maken
uitleg geven
werken aan natuur en milieu
nauwkeurig werken
kinderen leren lezen
dingen creëren
tentoonstelling inrichten
situaties analyseren
cartoons tekenen
mensen opvrolijken
voorraadkast inrichten
ouderen op reis begeleiden
presentatie over eigen product geven
onderweg zijn
zelfstandig werken
expert zijn
overtuigen
gestructureerd werken
onderzoeken
contractonderhandelingen voeren
optimale hypotheek uitzoeken
anderen helpen
apparatuur bedienen
bureau opruimen
een eigen bedrijf beginnen
in een band spelen
een cd-hoesje ontwerpen
precies werken
anderen mobiliseren
belangen behartigen van anderen
met je handen werken
bezig zijn
kennis vergaren
vergadering voorzitten
lastige vraagstukken analyseren
observeren
landschappen schilderen
checklist voor vakantie maken
invloed hebben
initiatief nemen
belangrijk zijn voor anderen
een raamkozijn schilderen
boodschappenlijst maken
buiten werken
ondernemen