Persoonlijke interessetest

Waar liggen je interesses? Heb je de goede opleiding gekozen? Welke opleiding zou je kunnen kiezen? Deze korte test is samengesteld als een echte studiekeuzetest, maar is veel beknopter. Je kunt zien voor welk gebied je de meeste belangstelling hebt en hoe je interesses zich tot elkaar verhouden.

Hieronder staan 50 uitspraken. Van elke uitspraak moet je aangeven in hoeverre het je aanspreekt. Dit geef je aan door het rondje aan te klikken met ofwel twee minnetjes als het je echt niets lijkt, één minnetje als het je niet aanspreekt, een plusje als het je wel aanspreekt en twee plusjes als het je zeker aanspreekt.
---+++
werken aan natuur en milieu
meubels in elkaar zetten
onderweg zijn
mensen opvrolijken
ouderen op reis begeleiden
met geestelijk gehandicapten op pad gaan
belangrijk zijn voor anderen
tijdplanning maken
zelfstandig werken
een filmscript schrijven
belangen behartigen van anderen
dingen creëren
een reclame bedenken
bemiddelen bij een familieruzie
ergens heel goed in zijn
cartoons tekenen
precies werken
in een laboratorium werken
nauwkeurig werken
tentoonstelling inrichten
analytisch werk
apparatuur bedienen
illustratie bij een verhaal maken
kinderen leren lezen
uitleg geven
voorraadkast inrichten
observeren
overtuigen
lastige vraagstukken analyseren
complexe problemen oplossen
initiatief nemen
collecteren voor het goede doel
kennis vergaren
gestructureerd werken
boodschappenlijst maken
buiten werken
een eigen bedrijf beginnen
een raamkozijn schilderen
een cd-hoesje ontwerpen
expert zijn
een congres organiseren
anderen helpen
optimale hypotheek uitzoeken
onderzoeken
anderen mobiliseren
invloed hebben
contractonderhandelingen voeren
checklist voor vakantie maken
situaties analyseren
presentatie over eigen product geven
ondernemen
iets om handen hebben
bezig zijn
fotowerk in opdracht maken
in een band spelen
landschappen schilderen
bureau opruimen
met je handen werken
planmatig werken
vergadering voorzitten