Persoonlijke interessetest

Waar liggen je interesses? Heb je de goede opleiding gekozen? Welke opleiding zou je kunnen kiezen? Deze korte test is samengesteld als een echte studiekeuzetest, maar is veel beknopter. Je kunt zien voor welk gebied je de meeste belangstelling hebt en hoe je interesses zich tot elkaar verhouden.

Hieronder staan 50 uitspraken. Van elke uitspraak moet je aangeven in hoeverre het je aanspreekt. Dit geef je aan door het rondje aan te klikken met ofwel twee minnetjes als het je echt niets lijkt, één minnetje als het je niet aanspreekt, een plusje als het je wel aanspreekt en twee plusjes als het je zeker aanspreekt.
---+++
iets om handen hebben
een filmscript schrijven
anderen helpen
een reclame bedenken
buiten werken
observeren
presentatie over eigen product geven
situaties analyseren
kinderen leren lezen
met geestelijk gehandicapten op pad gaan
werken aan natuur en milieu
fotowerk in opdracht maken
vergadering voorzitten
planmatig werken
zelfstandig werken
precies werken
illustratie bij een verhaal maken
een eigen bedrijf beginnen
dingen creëren
ergens heel goed in zijn
ouderen op reis begeleiden
belangen behartigen van anderen
cartoons tekenen
tentoonstelling inrichten
collecteren voor het goede doel
meubels in elkaar zetten
uitleg geven
apparatuur bedienen
complexe problemen oplossen
overtuigen
een cd-hoesje ontwerpen
belangrijk zijn voor anderen
onderzoeken
bureau opruimen
lastige vraagstukken analyseren
invloed hebben
boodschappenlijst maken
anderen mobiliseren
in een laboratorium werken
analytisch werk
mensen opvrolijken
nauwkeurig werken
gestructureerd werken
bemiddelen bij een familieruzie
expert zijn
in een band spelen
met je handen werken
initiatief nemen
kennis vergaren
bezig zijn
landschappen schilderen
optimale hypotheek uitzoeken
een congres organiseren
een raamkozijn schilderen
tijdplanning maken
ondernemen
contractonderhandelingen voeren
checklist voor vakantie maken
onderweg zijn
voorraadkast inrichten