Persoonlijke interessetest

Waar liggen je interesses? Heb je de goede opleiding gekozen? Welke opleiding zou je kunnen kiezen? Deze korte test is samengesteld als een echte studiekeuzetest, maar is veel beknopter. Je kunt zien voor welk gebied je de meeste belangstelling hebt en hoe je interesses zich tot elkaar verhouden.

Hieronder staan 50 uitspraken. Van elke uitspraak moet je aangeven in hoeverre het je aanspreekt. Dit geef je aan door het rondje aan te klikken met ofwel twee minnetjes als het je echt niets lijkt, één minnetje als het je niet aanspreekt, een plusje als het je wel aanspreekt en twee plusjes als het je zeker aanspreekt.
---+++
ouderen op reis begeleiden
situaties analyseren
kennis vergaren
precies werken
werken aan natuur en milieu
met je handen werken
meubels in elkaar zetten
tentoonstelling inrichten
een reclame bedenken
uitleg geven
landschappen schilderen
kinderen leren lezen
bureau opruimen
met geestelijk gehandicapten op pad gaan
een cd-hoesje ontwerpen
vergadering voorzitten
complexe problemen oplossen
anderen helpen
collecteren voor het goede doel
onderzoeken
nauwkeurig werken
bemiddelen bij een familieruzie
een filmscript schrijven
belangen behartigen van anderen
expert zijn
apparatuur bedienen
cartoons tekenen
een eigen bedrijf beginnen
lastige vraagstukken analyseren
in een band spelen
mensen opvrolijken
zelfstandig werken
boodschappenlijst maken
overtuigen
onderweg zijn
optimale hypotheek uitzoeken
een congres organiseren
dingen creëren
analytisch werk
fotowerk in opdracht maken
een raamkozijn schilderen
anderen mobiliseren
initiatief nemen
bezig zijn
ondernemen
belangrijk zijn voor anderen
planmatig werken
presentatie over eigen product geven
contractonderhandelingen voeren
observeren
buiten werken
iets om handen hebben
ergens heel goed in zijn
in een laboratorium werken
voorraadkast inrichten
gestructureerd werken
checklist voor vakantie maken
invloed hebben
tijdplanning maken
illustratie bij een verhaal maken