Persoonlijke interessetest

Waar liggen je interesses? Heb je de goede opleiding gekozen? Welke opleiding zou je kunnen kiezen? Deze korte test is samengesteld als een echte studiekeuzetest, maar is veel beknopter. Je kunt zien voor welk gebied je de meeste belangstelling hebt en hoe je interesses zich tot elkaar verhouden.

Hieronder staan 50 uitspraken. Van elke uitspraak moet je aangeven in hoeverre het je aanspreekt. Dit geef je aan door het rondje aan te klikken met ofwel twee minnetjes als het je echt niets lijkt, één minnetje als het je niet aanspreekt, een plusje als het je wel aanspreekt en twee plusjes als het je zeker aanspreekt.
---+++
invloed hebben
met geestelijk gehandicapten op pad gaan
apparatuur bedienen
een reclame bedenken
een filmscript schrijven
illustratie bij een verhaal maken
een eigen bedrijf beginnen
werken aan natuur en milieu
onderweg zijn
tijdplanning maken
bezig zijn
initiatief nemen
meubels in elkaar zetten
bemiddelen bij een familieruzie
collecteren voor het goede doel
anderen mobiliseren
ergens heel goed in zijn
in een laboratorium werken
cartoons tekenen
landschappen schilderen
lastige vraagstukken analyseren
anderen helpen
nauwkeurig werken
tentoonstelling inrichten
optimale hypotheek uitzoeken
kinderen leren lezen
precies werken
analytisch werk
vergadering voorzitten
observeren
belangen behartigen van anderen
complexe problemen oplossen
een raamkozijn schilderen
overtuigen
ondernemen
mensen opvrolijken
zelfstandig werken
presentatie over eigen product geven
onderzoeken
checklist voor vakantie maken
planmatig werken
situaties analyseren
boodschappenlijst maken
expert zijn
kennis vergaren
een congres organiseren
iets om handen hebben
contractonderhandelingen voeren
fotowerk in opdracht maken
bureau opruimen
belangrijk zijn voor anderen
een cd-hoesje ontwerpen
ouderen op reis begeleiden
voorraadkast inrichten
dingen creëren
uitleg geven
gestructureerd werken
in een band spelen
buiten werken
met je handen werken