Persoonlijke interessetest

Waar liggen je interesses? Heb je de goede opleiding gekozen? Welke opleiding zou je kunnen kiezen? Deze korte test is samengesteld als een echte studiekeuzetest, maar is veel beknopter. Je kunt zien voor welk gebied je de meeste belangstelling hebt en hoe je interesses zich tot elkaar verhouden.

Hieronder staan 50 uitspraken. Van elke uitspraak moet je aangeven in hoeverre het je aanspreekt. Dit geef je aan door het rondje aan te klikken met ofwel twee minnetjes als het je echt niets lijkt, één minnetje als het je niet aanspreekt, een plusje als het je wel aanspreekt en twee plusjes als het je zeker aanspreekt.
---+++
complexe problemen oplossen
ergens heel goed in zijn
met geestelijk gehandicapten op pad gaan
een filmscript schrijven
tentoonstelling inrichten
mensen opvrolijken
ouderen op reis begeleiden
zelfstandig werken
apparatuur bedienen
anderen helpen
situaties analyseren
vergadering voorzitten
planmatig werken
werken aan natuur en milieu
tijdplanning maken
buiten werken
onderweg zijn
kinderen leren lezen
in een laboratorium werken
analytisch werk
dingen creëren
belangen behartigen van anderen
ondernemen
precies werken
observeren
meubels in elkaar zetten
een eigen bedrijf beginnen
een raamkozijn schilderen
een congres organiseren
overtuigen
in een band spelen
boodschappenlijst maken
voorraadkast inrichten
uitleg geven
expert zijn
bezig zijn
collecteren voor het goede doel
bureau opruimen
kennis vergaren
bemiddelen bij een familieruzie
fotowerk in opdracht maken
cartoons tekenen
anderen mobiliseren
nauwkeurig werken
een reclame bedenken
checklist voor vakantie maken
een cd-hoesje ontwerpen
invloed hebben
contractonderhandelingen voeren
lastige vraagstukken analyseren
landschappen schilderen
optimale hypotheek uitzoeken
met je handen werken
gestructureerd werken
onderzoeken
belangrijk zijn voor anderen
initiatief nemen
presentatie over eigen product geven
illustratie bij een verhaal maken
iets om handen hebben