Persoonlijke interessetest

Waar liggen je interesses? Heb je de goede opleiding gekozen? Welke opleiding zou je kunnen kiezen? Deze korte test is samengesteld als een echte studiekeuzetest, maar is veel beknopter. Je kunt zien voor welk gebied je de meeste belangstelling hebt en hoe je interesses zich tot elkaar verhouden.

Hieronder staan 50 uitspraken. Van elke uitspraak moet je aangeven in hoeverre het je aanspreekt. Dit geef je aan door het rondje aan te klikken met ofwel twee minnetjes als het je echt niets lijkt, één minnetje als het je niet aanspreekt, een plusje als het je wel aanspreekt en twee plusjes als het je zeker aanspreekt.
---+++
bemiddelen bij een familieruzie
meubels in elkaar zetten
zelfstandig werken
vergadering voorzitten
uitleg geven
analytisch werk
apparatuur bedienen
ouderen op reis begeleiden
werken aan natuur en milieu
buiten werken
onderweg zijn
een reclame bedenken
een eigen bedrijf beginnen
een filmscript schrijven
complexe problemen oplossen
precies werken
met geestelijk gehandicapten op pad gaan
expert zijn
anderen mobiliseren
dingen creëren
lastige vraagstukken analyseren
anderen helpen
in een laboratorium werken
illustratie bij een verhaal maken
kinderen leren lezen
een raamkozijn schilderen
voorraadkast inrichten
landschappen schilderen
tijdplanning maken
cartoons tekenen
onderzoeken
nauwkeurig werken
tentoonstelling inrichten
overtuigen
bureau opruimen
belangrijk zijn voor anderen
kennis vergaren
bezig zijn
een congres organiseren
in een band spelen
iets om handen hebben
belangen behartigen van anderen
mensen opvrolijken
een cd-hoesje ontwerpen
checklist voor vakantie maken
ondernemen
gestructureerd werken
invloed hebben
presentatie over eigen product geven
observeren
ergens heel goed in zijn
planmatig werken
collecteren voor het goede doel
situaties analyseren
contractonderhandelingen voeren
boodschappenlijst maken
initiatief nemen
met je handen werken
fotowerk in opdracht maken
optimale hypotheek uitzoeken