Persoonlijke interessetest

Waar liggen je interesses? Heb je de goede opleiding gekozen? Welke opleiding zou je kunnen kiezen? Deze korte test is samengesteld als een echte studiekeuzetest, maar is veel beknopter. Je kunt zien voor welk gebied je de meeste belangstelling hebt en hoe je interesses zich tot elkaar verhouden.

Hieronder staan 50 uitspraken. Van elke uitspraak moet je aangeven in hoeverre het je aanspreekt. Dit geef je aan door het rondje aan te klikken met ofwel twee minnetjes als het je echt niets lijkt, één minnetje als het je niet aanspreekt, een plusje als het je wel aanspreekt en twee plusjes als het je zeker aanspreekt.
---+++
gestructureerd werken
zelfstandig werken
een eigen bedrijf beginnen
cartoons tekenen
planmatig werken
een filmscript schrijven
illustratie bij een verhaal maken
analytisch werk
tijdplanning maken
collecteren voor het goede doel
situaties analyseren
buiten werken
vergadering voorzitten
fotowerk in opdracht maken
ouderen op reis begeleiden
werken aan natuur en milieu
checklist voor vakantie maken
belangen behartigen van anderen
ergens heel goed in zijn
kinderen leren lezen
bureau opruimen
bemiddelen bij een familieruzie
precies werken
kennis vergaren
uitleg geven
complexe problemen oplossen
dingen creëren
onderweg zijn
apparatuur bedienen
boodschappenlijst maken
expert zijn
overtuigen
tentoonstelling inrichten
in een band spelen
anderen helpen
ondernemen
presentatie over eigen product geven
voorraadkast inrichten
onderzoeken
mensen opvrolijken
landschappen schilderen
nauwkeurig werken
een raamkozijn schilderen
bezig zijn
contractonderhandelingen voeren
iets om handen hebben
belangrijk zijn voor anderen
lastige vraagstukken analyseren
invloed hebben
met je handen werken
een cd-hoesje ontwerpen
een reclame bedenken
in een laboratorium werken
met geestelijk gehandicapten op pad gaan
een congres organiseren
anderen mobiliseren
optimale hypotheek uitzoeken
meubels in elkaar zetten
observeren
initiatief nemen